Pharma Complex Solutions świadczy następujące usługi:

1. Audyt zerowy Hurtowni Farmaceutycznej – analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu od podstaw lub dostosowanie do wymogów istniejącego systemu.

3. Wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

  • Księga jakości.
  • Dokumentacja Miejsca Prowadzenia Działalności
  • Procedury systemowe,
  • Procedury kontroli jakości,
  • Procedury operacyjne,
  • Procedury techniczne,
  • Procedury higieny,
  • Procedury walidacyjne,
  • Procedury IT.

4. Szkolenia

Opracowujemy i prowadzimy szkolenia dostosowane do potrzeb firmy dla Osób Odpowiedzialnych za prowadzenie HF, między innymi z zakresu:

 • wdrażanej dokumentacji walidacyjnej.
  Po zakończeniu każdego zadaniaBez tytułu walidacyjnego przeprowadzane jest szkolenie dla osób wchodzących w skład zespołów walidacyjnych.
 • prawa farmaceutycznego i wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,
 • zasad nadzoru nad systemem jakości,
 • analizy ryzyka procesów,
 • walidacji / kwalifikacji,
 • wymagań dla transportu produktów farmaceutycznych,

5. Przygotowanie do Inspekcji DPD.

  • Profesjonalnie przygotowujemy hurtownię farmaceutyczną do inspekcji farmaceutycznej,
  • Oferujemy usługę reprezentowania firmy przed organami Inspekcji Farmaceutycznej podczas inspekcji,
  • Pomagamy w opracowaniu działań naprawczych w odpowiedzi na stwierdzone podczas inspekcji niezgodności.

6. Audyty zewnętrzne z wyżej wymienionych obszarów.

Zobacz jak wygląda współpraca na zasadach ryczałtu