Coroczne targi farmaceutyczne CPHI w Paryżu

  • 9 października 2014
Coroczne targi farmaceutyczne CPHI w Paryżu

W Paryżu odbyły się coroczne targi farmaceutyczne CPHICPHI to największe na świecie targi skierowane do producentów substancji czynnych i produktów leczniczych. Firmy zaangażowane w transport farmaceutyczny i logistykę badań klinicznych również  znajdą doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów i relacji biznesowych. Stąd obecność przedstawicieli PCS, którzy podczas targów spotkali się ze swoimi obecnymi oraz przyszłymi klientami.