Dobra Praktyka Dystrybucji wchodzi w życie

  • 20 września 2016

Od dnia 20 września zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 381). Rozporządzenie to w szczególności nakłada na hurtownie farmaceutyczne obowiązek udokumentowania, iż na podstawie podjętych przez nią działań wszystkie procesy i procedury, wyposażenie i materiały, czynności i system organizacji magazynowania, transportu oraz komór przeładunkowych zapewniają odpowiednią jakość i bezpieczeństwo dystrybuowanych produktów leczniczych.

Pierwotnie powyższe rozporządzenie miało zacząć obowiązywać od 20 marca 2016 roku, później przełożono datę jego wejścia w życie na czerwiec 2016 roku, aby ostatecznie przepisy zaczęły obowiązywać od 20 września.

PCS oferuje klientom profesjonalne doradztwo skierowane w szczególności do hurtowni farmaceutycznych, producentów produktów leczniczych oraz firm transportowych zajmujących się transportami leków.                                                                                                         Kompleksowo dostosowujemy dokumentację hurtowni farmaceutycznych do wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucji. Jednocześnie przygotowujemy pełne pakiety dokumentacji, kwalifikacji i walidacji niezbędnych przy uruchamianiu nowych hurtowni.

Ponadto wykonujemy wszystkie techniczne prace jak mapowania pojazdów, mapowania magazynów, walidacje systemów skomputeryzowanych, walidacje systemów monitorowania i wilgotności itd.