reklama mapowanie

Mapowanie przestrzeni ładunkowej pojazdów transportowych

Firma PCS świadczy profesjonalne usługi mapowania rozkładu temperatur w przestrzeniach ładunkowych pojazdów transportowych typu bus i pojazdów ciężarowych. Oferujemy Państwu mapowania letnie i zimowe.

Celem mapowania jest zbadanie rozkładu temperatur w całej przestrzeni ładunkowej, odnalezienie ewentualnych nieprawidłowości oraz wskazanie miejsc krytycznych, w których mogą występować skrajne wartości temperaturowe.

Proces mapowania polega na umieszczeniu czujników gromadzących dane w wyznaczonych punktach pomiarowych mapowanej przestrzeni i zapisu fluktuacji temperatur zachodzących w niej, w wyznaczonym okresie czasu.

Mapowanie samochodów - schemat 2

Mapowanie samochodów - schemat 1

Mapowanie samochodów - schemat 3

Realizujemy usługę własną aparaturą kontrolno-pomiarową posiadającą aktualne świadectwa wzorcowania, dzięki czemu klient nie musi ponosić dodatkowych kosztów zakupu urządzeń oraz późniejszej aktualizacji świadectw wzorcowania. Usługa jest świadczona u klienta lub na terenie siedziby naszego biura.

Zapraszamy do współpracy

Dane kontaktowe:

tel. 780 161 608

mail – mapowanie@pcseu.com