Pharma Complex Solutions Sp. z o.o. powstała w 2013 roku. Zespół naszej Spółki tworzą specjaliści z zakresu kontroli jakości, walidacji, audytu oraz logistyki farmaceutycznej z blisko 20 letnim doświadczeniem zawodowym w branży farmaceutycznej w obszarach wytwarzania oraz obrotu hurtowego.

Wśród klientów PCS są zarówno lokalne firmy farmaceutyczne jak i globalne koncerny, w tym również z rynku amerykańskiego. Firma współpracuje z hurtowniami farmaceutycznymi, firmami CRO oraz operatorami logistycznymi obsługującymi rynek farmaceutyczny. Spółka działa w Polsce, posiada również oddział na Ukrainie.

Branża farmaceutyczna doceniła naszą rzetelność poprzez przyjęcie PCS w 2015 roku do grona członków prestiżowej Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA. Zrzesza ona znaczną część krajowych i zagranicznych firm z sektora farmacji.