PCS otrzymuje Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

  • 5 maja 2016

W dniu 5 maja 2016 roku PCS po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego, otrzymał na okres 3 lat Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucji.

Od początku istnienia PCS stawia w pierwszej kolejności na jakość oraz bezpieczeństwo i komfort współpracy naszych klientów. Kierując się w szczególności pasją, zaangażowaniem oraz satysfakcją klientów z wykonywanych usług, dążymy do ciągłego udoskonalania i usprawniania oferowanych rozwiązań.

Transport, a w szczególności transport w temperaturze kontrolowanej wymaga nie tylko niezawodnego sprzętu ale przede wszystkim odpowiedniego systemu zarządzania jakością i zbioru procedur.  Ów system i składające się na system procedury muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Wszystkie oferowane przez PCS rozwiązania transportowe, takie jak przesyłki ekspresowe w termoboksach, wysyłki lotnicze, zimny łańcuch dostaw oraz dystrybucja farmaceutyczna charakteryzuje zachowanie najwyższej jakości i poziomu bezpieczeństwa. Potwierdzeniem powyższego jest przyznany nam Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucji, z którego jesteśmy dumni.