Rozpoczęce prac nad nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne

  • 5 lutego 2016

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, iż rozpoczyna prace nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne.

W związku z powyższym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia do PCS ale również całej branży farmaceutycznej, o przesłanie wszelkich sugestii dotyczących kierunku powyższych zmian o charakterze systemowym oraz propozycji rozwiązań.

Prowadzone prace obejmować będą następujące obszary:

- Badania kliniczne (w tym pakowanie leków, przepakowywanie leków i przechowywanie leków)

- Reklama produktów leczniczych

- Zasady obrotu produktami leczniczymi (w tym transport w temperaturze kontrolowanej, zimny łańcuch dostaw, dystrybucja farmaceutyczna, transport chłodniczy)

- Działalność podmiotów prowadzących dystrybucję farmaceutyczną

- Działalność inspekcji farmaceutycznej.