Standardy jakościowe

PCS działa zgodnie z obowiązującymi wytycznymi prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi Systemów Zarządzania Jakością w szczególności z wymaganiami GMP, a także GDP i GCP.

W działaniach zmierzających do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług uwzględnia nie tylko procesy zarządzania ryzykiem, ale również inne kluczowe procesy zarządzania jakością jak np. skuteczny nadzór nad wycofaniami/wstrzymaniami w obrocie, roczne przeglądy jakości produktów, zarządzanie zmianami, zarządzanie odchyleniami, działaniami korygującymi/zapobiegawczymi (CAPA), kwalifikację dostawców, regularnie przeprowadzane procesy kwalifikacji/walidacji oraz nadzór nad procesem reklamacji.

Zgodnie z wymaganiami GMP Wytwórnia PCS posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje i walidacje, w tym walidacje pomieszczeń, urządzeń i  personelu.

Cele przyjętej polityki jakości w PCS realizowane są poprzez:

  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • kontrolę jakości na każdym etapie realizacji usługi
  • wysokie kompetencje i niezależność osoby wykwalifikowanej
  • wykorzystywanie najwyższej klasy systemu informatycznego
  • zaangażowanie wszystkich pracowników na rzecz utrzymania jakości produktów i świadczonych usług