1 Wsparcie osoby odpowiedzialnej_1

Szanowni Państwo,

Pharma Complex Solutions Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty nową formę współpracy
w postaci pakietu usług obejmującego wsparcie Osoby Odpowiedzialnej w tworzeniu dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz outsourcingu projektów walidacyjnych
w hurtowniach farmaceutycznych wraz z bieżącą, kompleksową obsługą i monitorowaniem
w tym zakresie. Pakiety (podstawowy lub pełny) rozliczane są w formie korzystnego cenowo miesięcznego ryczałtu.

W skład naszego zespołu wchodzą osoby specjalizujące się w obszarze prawa
farmaceutycznego oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, kierownicy działów zapewnienia jakości, kierownicy kontroli jakości, audytorzy systemów zarządzania jakością. Ponadto specjaliści
z wieloletnim doświadczeniem wyniesionym z GMP w zakresie walidacji i kwalifikacji.

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu systemami jakości w dystrybucji hurtowej a także organizacji procesów logistycznych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą i do współpracy

3 Kwalifikacja 34 Walidacja 45 System Zapewnienia Jakości6 Mapowanie pojazdów7 Mapowanie Magazynów8 Mapowanie farmacja9 Szkolenia audytu10 Outsourcing działu jakości11 Projekty walidacyjne12 Harmonogram walidacji